© Copyright 2020

FUNDERMAX Showroom

Програмата на проекта се състои от съществуващо сглобяемо хале и проектирането на нов Showroom за Фирма FUNDERMAX. От композицията на двете Функции се образува Национален Център за Фасадни Решения.

Халето е готово, с метална контструкция и ще бъде с основна функциа на склад.

В Showroom-а ще се представят иновативни фасадни композиции на фирмата, както и ще се предлага консултация за дизайн и планиране на Фасади.

Поземления имот е с големина 3311 кв.м и УПИ с 2259 кв.м.

Предвид желанието, да се използва готовото хале, неговата големина и даденостите на парцела, позиционирането на Халето е най-благоприятно в южната му част.
Showroom-а и Халето се намират в непосредствена близост, свързва ги функционален тракт, служещ като топла връзка между тях. По този начин двете части, Showroom-а и Халето кореспондират по между си, но могат да функционират в същото време и самостоятелно.
входа към Showroom-а се намира в северната част на парцела, в директна близост със паркинга. Халето има отделен вход, скрит зад Showroom-а, служещ съшо така и за доставки.

Идеята е организацията на сградата на Showroom-а, да бъде възможно най-гъвкава и лесно приспособяема към промени и поемането на други функции за в бъдеще, за да може да се оформи според нуждите на клиента.
Това е и основната причина да изберем метална скелетна конструкция, която лесно се подава на промени. Фасадните композиции могат да бъдат раположени като експонати, свободно в пространството, а допълнителни специфични програмни функции да се обособяват в отделни пространствен “Кубчета“

От програмата на Showroom-a се оформят 3 Функционални “Кубчета“:
-Санитарен Възел със стая за отдих и топла връзка между Хале и Showroom.
-Клон на Корпоративна Банка, директно свързана със Showroom-а, но с отделен вход
-Офици и конферентна зала, разположени на второ ниво с Тераса и Галерия с изглед към експозицията.

При това подреждане и обособяване на отделните функции, експозиционната площ придобива интересни пространствени измерения и се създава възможност, тя да бъде изпозвана възможно най-ефективно.


client
Funder MAX Bulgaria

type
Feasibility Study

Location
Sofia, Bulgaria

year
2015